top of page

NESNELERİN İNTERNETİ(Internet of Things - IOT)


Nesnelerin İnterneti (IoT) Nedir?

Nesnelerin İnterneti kavramı, yani IoT (internet of things), en basit tanımıyla akıllı cihazların birbiriyle iletişime geçmesi, haberleşmesidir. Günümüzde şehircilikten küçük ev aletlerine kadar pek çok alanda kendine yer bulan bu sistem, elde ettiği verileri analiz ederek big data yani büyük veriyi oluşturmaktadır. IOT, çeşitli haberleşme protokolleri sayesinde birbirleri ile haberleşen ve birbirine bağlanarak, bilgi paylaşarak akıllı bir ağ oluşturmuş cihazlarla yani, mekanik ve dijital makineler, nesneler, hayvanlar veya benzersiz tanımlayıcılarla, sağlanan insana gerek duymadan bir ağ üzerinden veri aktarabilen sistemlerin tamamıdır. Artan bir şekilde farklı endüstrilerde bulunan kuruluşlar daha verimli çalışabilmek, iş değerini arttırmak, müşterilerini iyi anlayabilmek ve daha iyi hizmet sunmak, karar verme sürecini geliştirebilmek için IoT teknolojisini kullanmaktadır.


Internet of Things yani IoT, ilk kez Kevin Ashton tarafından 1991 senesinde ortaya atılmış bir kavramdır. Bir kol saatinden birçok elektronik cihaza kadar makinelerin birbiriyle iletişime geçmesini açıklamaktadır. Örnek olarak kolunuzda bulunan bir akıllı saat gittiğiniz mesafeyi, attığınız adımları ve bu aktiviteleri yaparken kalbinizin nasıl attığını algılayan sensörlere sahip ise burada toplanan tüm veriler bir işlemci (bilgisayar, vb.) tarafından analiz edilir ve hayatımızı düzenlememizde yardımcı olur. İşte bu iki cihazın arasındaki iletişim, nesnelerin internetini oluşturan en temel özellik olarak ortaya çıkmaktadır.


Nesnelerin İnterneti Nasıl Çalışır?

Bu ekosistem, verileri toplayarak iletebilmek, işlem yapabilmek üzere yerleşik işlemciler, sensörler ve iletişim donanımları kullanan web özelliğine sahip akıllı cihazlardan yararlanır.

Sistemin gerekli elemanlarından ilkini; uygulama, denetleyici, sensör ve güvenlik bileşenleri oluşturur. Ardından sistemde mutlaka bulut gibi bir veri iletişim altyapısına ihtiyaç duyulur. Üçüncü bileşen ise, IoT sistemi için ham bilgilerden iş bilgisi üreten analitikler, uygulamalar ve insan kaynağıdır.

IOT cihazları, topladıkları verileri bir IOT ağ geçidine veya yerel olarak analiz edilmek üzere buluta ya da yerel olarak analiz edildiği buluttan başka bir uç cihaza bağlayarak paylaşır. Bazen, bu cihazlar diğer cihazlarla iletişim kurarak birbirlerinden aldıkları bilgilere göre hareket ederler. Cihazlar, işlerinin büyük bir kısmını insanların müdahalesine ihtiyaç duymadan gerçekleştirebilirken, buna karşılık insanlar ise bu cihazlar ile diledikleri şekilde örneğin ayarlama, verilere erişme veya talimat verme amacıyla etkileşimde bulunabilmektedir.


Nesnelerin İnternetinin Faydaları Nelerdir?

Nesnelerin interneti ile gerçekleştirilen tüm uygulamalar sayesinde;

-Genel iş süreçleri izlenmesi & çalışan verimliliğinin artması,

-Farklı iş modelleri entegre edilip uyarlanması & iş ile alakalı çok daha iyi kararlar verilebilmesi,

-Zamandan ve paradan tasarruf ederken aynı zamanda çok daha fazla gelir de elde edilebilmesi,

-Nesnelerin internetini kullanarak müşteri deneyiminin geliştirilmesi, mümkün hale gelmektedir.


IoT sayesinde firmalar pazarlarına ve endüstrilerine yaklaşımlarında yöntemlerini yeniden değerlendirerek farklı stratejiler geliştirebilmektedir. En büyük avantajlardan bir tanesi de hataları önceden tahmin edebilmektir. Örneğin; IoT sayesinde sistemdeki bir makine parçası bozulmadan önce şirketlerin bu sorunları çözmek için harekete geçerek sorunu çözmek üzere yeterli zamana sahip olabilmektedir, böylelikle ve harekete geçme hızı artmaktadır. Ek olarak, iyileştirilmiş saha servisi ve varlık izleme faydaları sayesinde de sorunlar büyümeden çözüme kavuşabilmektedir. Buna örnek olarak, tedarik zincirinde malların zarar görme riskinde paydaşlara anında uyarı gönderilerek durumu düzeltmek için derhal önlem alma şansı doğması gösterilebilir. Tesis yönetiminde imalat ekipmanının aşınma ve yıpranmaya ve ayrıca bir fabrika içindeki belirli koşullara duyarlı olması nedeniyle, sensörler titreşimleri, sıcaklıkları ve optimal olmayan koşulların altında çalışma koşullarına yol açabilecek diğer faktörleri izleyebilir. Üreticilerden müşterilere kadar tüm tedarik zinciri detaylı bir şekilde takip edilebilmektedir. IoT müşteri memnuniyetini en üst seviyede sağlayabilmek için de şirketlere veri ve analiz tarafında çeşitli fırsatlar ile yol haritaları sunmaktadır.


Nesnelerin İnterneti ve Büyük Veri

Büyük veri yani Big Data hayatımızdaki tüm dijital verilerin bir yerde toplanıp birikmesi sonucu oluşmaktadır. Yukarıda açıkladığımız gibi buradaki veriler, kişi ya da yapay zeka tarafından analiz edilerek günlük hayatımızı kolaylaştırmaktadır. Bu yönü ile nesnelerin interneti teknolojisinde kullanılmış olan tüm verilerin anlamlandırılması ve analizi neticesinde ortaya çıkan büyük veri de çok değerli hale gelmektedir. En iyi örneklerden bir tanesi olarak, otopark girişlerinde kullanılan ve “boş” ya da “dolu” yazan tabelalar gösterilebilir. Bu sistemde kullanılan sensörler, otoparktaki boşluğu ya da doluluğu kolayca algılayarak günün hangi saatlerinde doluluk ve boşluk olduğunu analiz ederek ortaya yararlı bir veri çıkarmaktadır. Bu şekilde büyük veri, çevredeki tüm dijital verilerin bir araya getirilip birikmesi neticesinde meydana gelmektedir.

Tüm bu verilerin yapay zeka ya da insanlar tarafından analiz edilerek günlük hayatımızda pek çok alanda artarak yararlı şekilde kullanıldığını gözlemlemeye devam etmekteyiz.


7 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page