top of page

AVRUPA MERKEZ BANKASI (ECB)


Avrupa Merkez Bankası (ECB- European Central Bank), Euro'yu benimseyen 19 Avrupa Birliği ülkesinin merkez bankasıdır. Ana görevi euro bölgesinde fiyat istikrarını sağlamak ve böylece tek para biriminin satın alma gücünü korumaktır. Merkezi Frankfurt, Almanya'dır.


Tarihçe

ECB'yi oluşturan ilk adım; Avrupa içinde serbest sermaye hareketleri, ortak bir para otoritesi ve euro bölgesi ülkeleri arasında tek bir para politikası amacıyla 1988'de alınan bir Ekonomik ve Parasal Birlik kurma kararıdır.


Ortak para birimi olarak Euro’nun kullanılmaya başlaması aşağıdaki süreçlerden geçmiştir:

➢ Tek Tip Avrupa Senedi Uygulaması (1989)

➢ Kurumsal bir yapı oluşması (1991)

➢ Avrupa Birliği çatısı altına girmesi (1992)

➢ Avrupa Pata Enstitüsü’nün kurulması (1994)

➢ Euro kavramının ilk kullanılmaya başlaması (1995)

➢ İstikrar ve Büyüme Paktı’nın oluşturulması (1996)

➢ 11 devletin parasal birliğe katılması (1998)

➢ Euro’nun ulusal paraların içinde yer alması (1999)

Bu sürecin ardından 2002 yılında diğer ulusal paralar tedavülden kaldırılmış, Euro kullanımına devam edilmiştir. Daha sonra 2011 ve 2015 yılları arasında diğer ülkelerin de katılımı ile üye ülke sayısı 19’a çıkmıştır.

Avrupa Bölgesi ekonomisi, dünyanın en büyük ikinci ekonomisidir. Ortak para birimi olan Euro 340 milyon kişi tarafından kullanımda olup dünyada en çok dolaşımda olan üç para biriminden birisidir. Bu sebeple ECB’nin aldığı kararlar global ekonomi ve küresel piyasalar üzerinde önemli etkiler yaratmaktadır.


Euro Kullanan Ülkeler

1. Almanya

2. Avusturya

3. Belçika

4. Estonya

5. Finlandiya

6. Fransa

7. Hollanda

8. İrlanda

9. İspanya

10. İtalya

11. Kıbrıs Cumhuriyeti

12. Letonya

13. Litvanya

14. Lüksemburg

15. Malta

16. Portekiz

17. Slovakya

18. Slovenya

19. Yunanistan


Organizasyon Yapısı

ECB’nin, Yönetim Konseyi, Yürütme Kurulu ve Genel Kurul olmak üzere 3 karar alma organı bulunmaktadır. ECB’nin Başkanı, 1 Kasım 2019 tarihinden itibaren Christine Lagarde ve Başkan Yardımcısı Luis de Guindos'tur.

Başkan, Başkan Yardımcısı ve Yürütme Kurulu’nun diğer üyeleri sekiz yıl için atanır.


AVRUPA MERKEZ BANKASI

Yönetim Konseyi

Yürütme Kurulu

​Genel Kurul

-ECB Yürütme Kurulu

​-ECB Başkanı

​-ECB Başkanı

​-ECB Yürütme Kurulu Üyeleri

​-ECB Başkan Yardımcısı

-ECB Başkan Yardımcısı

​-19 Euro Bölgesi ülkelerinin Merkez Bankası Başkanları

​-4 Üye

​-27 AB Üye Devletinin Ulusal Merkez Bankası Başkanları

Yönetim Konseyi; ECB'nin en yüksek karar alma organıdır ve faiz oranlarını belirlemekten ve para politikasını yürütmekten sorumludur.


Ayda iki kez Frankfurt’ta toplanır. Her ayın ilk toplantısında, parasal ve ekonomik gelişmeler değerlendirilir ve her altı haftada bir para politikası kararlarını alır. İkinci toplantısında ise Yönetim Konseyi’nin diğer görevleriyle ve ECB ile Eurosistem’in sorumluluklarıyla ilgili konular görüşülür.

Para politikası kararı, altı haftada bir düzenlenen basın toplantısında detaylı olarak açıklanır. Başkan yardımcısının yardımıyla Başkan basın toplantısına başkanlık eder.


Yürütme Kurulu; yılda en az sekiz defa toplanır ve ECB Yönetim Kurulu Yönetim Konseyince tanımlanmış EURO bölgesi para politikasını yürütmektedir. Yönetim Konseyi tarafından belirlenen esaslara ve alınan kararlara uygun olarak euro bölgesi için para politikasını uygular ve bu amaçla Ulusal Merkez Bankalarına gerekli talimatları verir.


Genel Kurul; yılda en az on defa Frankfurt’ta toplanır ve yürütmeden sorumludur.


63 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Σχόλια


bottom of page