top of page

AMERİKAN MERKEZ BANKASI (FED)Amerika Merkez Bankası (FED- Federal Reserve Bank), 23.12.1913’te kurulmuştur. Merkezi Washington’dadır ve Başkanı Jerome Powell’dır. FED’in para politikalarını ; Yönetim Kurulu ile 5 bölgesel FED başkanından oluşan Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) belirler.Banka, talimatı üzerine Bureau of Engraving and Printing tarafından basılan Amerikan dolarının dağıtımı yetkisini elinde bulundurur.


ABD ekonomisinin ve daha genel olarak kamu yararının etkin işleyişini teşvik etmek için beş genel işlevi yerine getirir;

• ABD ekonomisinde maksimum istihdamı, istikrarlı fiyatları ve ılımlı uzun vadeli faiz oranlarını teşvik etmek için ülkenin para politikasını yürütür.

• Finansal sistemin istikrarını teşvik eder. ABD ile ülke dışını aktif izleme ve katılım yoluyla sistemik riskleri en aza indirmeye ve sınırlamaya çalışır;

• Finansal kurumların güvenliğini ve sağlamlığını teşvik eder ve bir bütün olarak finansal sistem üzerindeki etkilerini izler.

• Bankacılık endüstrisine ve ABD hükümetine ABD doları ile işlemleri ve ödemeleri kolaylaştıran hizmetler yoluyla ödeme ve uzlaştırma sistemi güvenliğini ve verimliliğini teşvik eder.

• Tüketici odaklı denetim ve inceleme yapar. Ortaya çıkan tüketici sorunları ve eğilimlerinin araştırılması ve analizi, topluluk ekonomik kalkınma faaliyetleri ve tüketici yasaları ve düzenlemelerinin idaresi yoluyla tüketicinin korunmasını ve topluluk gelişimini destekler .

Yapısı ve Felsefesi

Federal Rezerv Sisteminin kurulmasında, Amerika Birleşik Devletleri coğrafi olarak her biri ayrı bir Rezerv Bankasına sahip 12 Bölgeye bölünmüştür. İlçe sınırları, 1913'te var olan hakim ticaret bölgelerine ve ilgili ekonomik hususlara dayanıyordu. Bu nedenle bölgeler, eyalet sınırlarıyla çakışmamakta, bağımsız olarak Federal Rezerv Guvernörler Kurulu'nun denetimi altında faaliyet göstermektedir.


Federal Rezerv Bankaları

1. Boston

2. New York

3. Philadelphia

4. Cleveland

5. Richmond

6. Atlanta

7. Şikago

8. St. Louis

9. Minneapolis

10. Kansas Şehri

11. Dallas

12. San Francisco


Federal Rezerv, Bölgeleri numarasına ve Merkez Bankası şehrine göre resmi olarak tanımlar.

12. Bölgede, Seattle Şubesi Alaska'ya, San Francisco Bankası ise Hawaii'ye hizmet vermektedir. Sistem, aşağıdaki gibi devletlere ve bölgelere hizmet eder: New York Bank, Porto Riko Topluluğu ve ABD Virjin Adaları'na hizmet eder; San Francisco Bankası, Amerikan Samoası, Guam ve Kuzey Mariana Adaları Topluluğu'na hizmet vermektedir. Yönetim Kurulu Şubat 1996'da Sistemin şube sınırlarını revize etmiştir.


Başlangıçta öngörüldüğü gibi, 12 Rezerv Bankasının her birinin diğer Rezerv Bankalarından bağımsız olarak faaliyet göstermesi amaçlanmıştır. Ticari bankaların bir Rezerv Bankasından borç almak için uyguladıkları faiz oranı olan iskonto oranlarında değişiklik bekleniyordu. Her bir ilçeye uygun olarak ayrı ayrı belirlenmiş bir iskonto oranının belirlenmesi, o dönemde para politikasının en önemli aracı olarak kabul edildi. Ulusal ekonomik politika oluşturma kavramı yeterince gelişmemişti ve açık piyasa işlemlerinin - ABD devlet tahvillerinin alım ve satımı - politika oluşturma üzerindeki etkisi daha az önemliydi.


Teknoloji, iletişim, ulaşım ve finansal hizmetlerdeki gelişmeler sayesinde ülke ekonomisi daha entegre ve daha karmaşık hale geldikçe, para politikasının etkili bir şekilde yürütülmesi, sistem genelinde daha fazla işbirliği ve koordinasyon gerektirmeye başladı. Bu, kısmen günümüz Federal Açık Piyasa Komitesini (FOMC) oluşturan 1933 ve 1935 yıllarında Federal Rezerv Yasasında yapılan revizyonlarla gerçekleştirildi .


1980 tarihli Mevduat Kurumları Deregülasyon ve Parasal Kontrol Kanunu (Parasal Kontrol Kanunu), depo kurumlarına sunulan finansal hizmetlerin fiyatlandırılması ile ilgili olarak Rezerv Bankaları arasında daha da büyük bir koordinasyon sağladı. Rezerv Bankalar, kapsamı ulusal olan hizmet ve fonksiyonların sorumluluklarını 12 Rezerv Bankasının her biri arasında paylaştıran Sistem içi hizmet anlaşmalarına girerek daha verimli hale geldi.

Sistem dahilinde, üyeleri Senato'nun önerisi ve onayı ile Başkan tarafından atanan Washington DC'deki Guvernörler Kurulu ile Sistemin faaliyet gösterdiği merkezin çevresindeki Federal Rezerv Bankaları ve Şubeleri arasında belirli sorumluluklar paylaşılmaktadır. Federal Rezerv yürütme organı ve kongre yetkilileri sık sık iletişim halinde olup kararlar bağımsız olarak alınır.


Üç Anahtar Federal Rezerv Varlığı

Yönetim Federal Rezerv Kurulu (Yönetim Kurulu)

Federal Rezerv Bankaları (Rezerv Bankaları)

Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC)


Federal Rezerv İşlevlerine Katkıda Bulunan Diğer Önemli Kuruluşlar

Diğer iki grup, Federal Rezerv Sisteminin temel işlevlerinde önemli roller oynamaktadır:

1. Emanetçi kurumlar - bankalar, tasarruf kurumları ve kredi birlikleri

2. Federal Rezerv Sistemi danışma komiteleri (Yönetim Kuruluna ve Rezerv Bankalarına Sistemin sorumlulukları konusunda tavsiyelerde bulunur.)


1.Mevduat kuruluşları

Rezerv Bankası hesaplarında rezerv gereksinimlerini karşılamak için ihtiyaç duyduklarından daha yüksek bakiyeye sahip olan emanetçi kurumlar, kendi rezerv gereksinimlerini karşılamak için bu fonlara ihtiyaç duyan diğer saklama kurumlarına kredi verebilir. Bu oran, faiz oranlarını, varlık fiyatlarını ve serveti, döviz kurlarını ve dolayısıyla ekonomideki toplam talebi etkiler. FOMC, toplantılarında federal fon oranı için bir hedef belirler ve bu hedefe ulaşmak için açık piyasa işlemleri adı verilen eylemlere yetki verir.


2.Danışma Konseyleri

Dört danışma konseyi bulunmaktadır. Kurul'a kamu politikasıyla ilgili konularda yardımcı olur ve tavsiyelerde bulunur.


1. Federal Danışma Konseyi (FAC). Federal Rezerv Yasası ile kurulan bu konsey, bankacılık sektörünün 12 temsilcisinden oluşur. FAC, yasaların gerektirdiği şekilde, normalde Kurul ile yılda dört kez toplanır. Her bir Rezerv Bankası, FAC'de kendi Bölgesini temsil etmesi için yıllık olarak bir kişi seçer. FAC üyeleri geleneksel olarak üç yıllık dönem hizmet verir ve kendi görevlilerini seçer.


2. Topluluk Saklama Kurumları Danışma Konseyi (CDIAC). CDIAC, ilk olarak, tasarruf kurumlarından (tasarruf ve kredi kurumları ve karşılıklı tasarruf bankaları) ve kredi birliklerinden bilgi ve görüş almak için Guvernörler Kurulu tarafından kurulmuştur. Daha yakın zamanlarda, üyeliği topluluk bankalarını da içerecek şekilde genişledi. FAC gibi, CDIAC da Guvernörler Kuruluna ekonomi, borç verme koşulları ve diğer konular hakkında ilk elden bilgi ve görüş sağlamaktadır.


3. Model Doğrulama Konseyi. Bu konsey, Bankacılık kurumlarının stres testlerinde kullanılan modelleri titizlikle değerlendirme sürecine ilişkin uzman ve bağımsız tavsiyelerde bulunmak üzere 2012 yılında Guvernörler Kurulu tarafından kurulmuştur. Dodd-Frank Wall Street Reformu ve Tüketiciyi Koruma Yasası kapsamında stres testleri gereklidir. Konsey, stres testlerinin kalitesini iyileştirmeyi ve böylece stres testi programına olan güveni güçlendirmeyi amaçlamaktadır.


4. Topluluk Danışma Konseyi (CAC). Bu konsey, 2015 yılında Federal Rezerv Kurulu tarafından, düşük ve orta gelirli nüfusların endişelerine özellikle odaklanarak, tüketicilerin ve toplulukların ekonomik koşulları ve finansal hizmet ihtiyaçları hakkında çeşitli perspektifler sunmak için kurulmuştur. CAC, üyeleri emanetçi kurumları temsil eden FAC ve CDIAC'ı tamamlar. CAC, Guvernörler Kurulu üyeleriyle altı ayda bir toplanır. 15 CAC üyesi kademeli olarak üç yıllık dönemlere hizmet eder ve Kurul tarafından halka açık bir aday gösterme süreciyle seçilir.


Federal Rezerv Bankalarının kendi danışma komiteleri de vardır. Bunlardan en önemlisi Bankalara tarım, küçük işletmeler ve işgücü konularında danışmanlık yapan komiteler denilebilir. Federal Rezerv Kurulu, yılda iki kez bu komitelerin her birinin görüşlerini alır.


Federal Rezerv Yasası uyarınca, 12 Rezerv Bankasının her biri ayrı olarak kurulmuştur ve dokuz üyeli bir yönetim kuruluna sahiptir.


Federal Rezerv Sisteminin üyesi olan ticari bankalar, Bölgelerinin Rezerv Bankasında hisse sahibidirler ve Merkez Bankası'nın altı yöneticisini seçerler; Kalan üç yönetici ise Guvernörler Kurulu tarafından atanır. Çoğu Rezerv Bankasının en az bir Şubesi vardır ve her Şubenin kendi yönetim kurulu vardır. Şube müdürleri, Merkez Bankası veya Guvernörler Kurulu tarafından atanır.

Yöneticiler, Federal Rezerv ile özel sektör arasında bir bağlantı görevi görmektedir. Rezerv Bankası genel merkezi ve Şube müdürleri, Sistemin genel ekonomi anlayışına katkıda bulunurlar.

Federal Rezerv, kongre ödenekleri ile finanse edilmemektedir. Faaliyetleri, temel olarak sahip olduğu menkul kıymetlerden - Federal Rezerv'in açık piyasa işlemleri sırasında elde edilen menkul kıymetlerden - kazanılan faizden finanse edilir. Çek takası, fon transferleri ve otomatik takas odası işlemleri gibi saklama kurumlarına sağlanan ücretli hizmetler için alınan ücretler de başka bir gelir kaynağıdır; bu gelir, bu hizmetlerin maliyetini karşılamak için kullanılır. Giderlerin ve fazlaya transferlerin ödenmesinden sonra (toplamda 10 milyar $ ile sınırlı), Federal Rezerv Bankalarının tüm net kazançları ABD Hazinesine aktarılır.


Federal Rezerv Sistemi genelinde coğrafi farklılıklar önemini korumaktadır. Etkili para politikası yapımı, bölgesel farklılıklar hakkında bilgi ve girdi gerektirmektedir. Örnek olarak, aynı sektörden iki direktör, bölgesel bakış açılarına bağlı olarak, o sektörün gücü veya zayıflığı konusunda farklı görüşlere sahip olabilmektedir. Sistemin ademi merkeziyetçi yapısı ve sistemi oluşturanlar tarafından öngörü

71 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page